Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας υπόκειται στο ελληνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο καθώς και στους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, οι παρόντες όροι προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δύναται να ενημερώνονται και να αλλάζουν οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Συνεπώς συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών.
Σημειώνεται ότι η Ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της, τα οποία έχουν εκουσίως δοθεί από τους ιδίους. Ως προσωπικά στοιχεία ορίζονται αυτά που αφορούν στην ταυτότητα του επισκέπτη/χρήστη (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, ημερομηνία γέννησης κλπ.), την επικοινωνία με αυτόν (αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.) καθώς και άλλα στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ, επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση έδρας εταιρείας κλπ.) που είναι απαραίτητα για τυχόν εκτέλεση παραγγελίας.
Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των ανωτέρω στοιχείων για να ενημερώνει το χρήστη καθώς και για να του προτείνει νέες υπηρεσίες, εκτός και αν ο ίδιος δεν το επιθυμεί. Η Ιστοσελίδα δε δύναται να αποστείλει, δημοσιοποιήσει, αποστείλει με email ή μεταδώσει με άλλους τρόπους προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη. Κατ’ εξαίρεση, τα εν λόγω στοιχεία δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η Ιστοσελίδα μπορεί να επεξεργάζεται μέρος ή το σύνολο των στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών για λόγους στατιστικούς και προς βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της.
Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου και να ζητήσει τη διόρθωση, αλλαγή ή διαγραφή αυτού κατόπιν επικοινωνίας με την Ιστοσελίδα.
Η Ιστοσελίδα δύναται να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών της χρησιμοποιώντας cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται κατά την πλοήγηση στο φυλλομετρητή χωρίς να αντλούν αρχεία από τον υπολογιστή. Χρησιμοποιούνται για λόγους στατιστικούς αλλά και λόγους marketing) ή/και παρακολουθώντας τις διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP).
Ενδεικτικά, τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείται από τον επισκέπτη/χρήστη, το είδος του υπολογιστή/tablet/κινητού τηλεφώνου, το λειτουργικό του σύστημα, τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης της κλπ.
Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας δύναται να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του (browser) ώστε να τον προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης τους σε καμία περίπτωση. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies, δε μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Η χρήση των υπηρεσιών αυτών συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί (εκούσια γνωστοποίηση των προσωπικών του στοιχείων π.χ. όνομα χρήστη, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.) και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτών. Η Ιστοσελίδα δε φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα και αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται κατά τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.
Σύμφωνα με τον κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων(GDPR), έχετε τα εξής δικαιώματα όσον αφορά τα στοιχεία σας που συλλέγονται από εμάς:

  • Δικαίωμα στην ενημέρωση.
  • Δικαίωμα στην πρόσβαση και διόρθωσή τους.
  • Δικαίωμα στη διαγραφή τους.
  • Δικαίωμα στον περιορισμό επεξεργασίας τους.
  • Δικαίωμα στην ανάκληση συναίνεσης.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα, δηλ. να μας ζητήσετε να τα μεταβιβάσουμε όπου επιθυμείτε.

 

Για οτιδήποτε αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα και την εμπλοκή της perrysoptical.gr σε αυτά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στo 30 2310 30 11 77 ή με email στο info@perrysoptical.gr

Καλάθι Αγορών 0
Το καλάθι σας είναι άδειο Your cart is empty
Ελάχιστη παραγγελία: 0,00 €
top